Työpaikat IT-alalla

Computer UserIT-alan työpaikat vaihtelevat paljon ja työnkuva riippuukin usein yrityksestä. Moniin IT-alan töihin kuten web-suunnittelijoiksi ja projektijohtajiksi vaaditaan alan koulutus tai aiempaa kokemusta tehtävästä, sillä alan työpaikat ovat usein hyvinkin teknisiä.

Alan vaatimukset

IT-alan työpaikan saamiseksi vaaditaan yleensä englannin kielen taitoa ja monipuolista eri ohjelmistojen hallintaa. Ohjelmointikokemusta vaaditaan yleisesti. Työtehtävät voivat olla suunnittelua ja toteuttamista tai mahdollisesti myös tiimin vetämistä. Monet yritykset palkkaavat IT-osaajia myös projektiluontoisesti. Usein yritykset palkkaavat ulkopuolista konsultointia, jos heidän tietotaitonsa ei ole laaja ja IT-projekti on pienimuotoinen. Suurilla yrityksillä ja yhteisöillä on kuitenkin yleensä oma IT-osastonsa.

IT-työn merkitys

IT-työ on nykyään hyvin monipuolista, sillä internetsivut ja muut tietotekniset ratkaisut kuuluvat tänä päivänä erottamattomasti yritystoimintaan. Työ on silti alaa tuntemattomille usein näkymätöntä, paitsi silloin kun sivusto ei toimi niin kuin pitäisi. Yrityksen toiminnan kannalta esimerkiksi tilaus- ja maksuprosessin ongelmaton toiminta on kuitenkin elintärkeää. Siksi näidenkin toimintojen suunnittelussa ja kehityksessä halutaan käyttää parhaita mahdollisia it-alan osaajia. IT-alalta löytyykin monipuolisia työmahdollisuuksia. Hyvä esimerkki on vaikkapa Casumon nettikasino, joka hakee uusia IT-osaajia jatkuvasti.

Tyypillisiä IT-alan työpaikkoja

Alalla työtehtäviä on monenlaisia. Yksi niistä on konsultointi. IT-konsultin tehtävänä on löytää konsultaation ostajalle sopivia tapoja hoitaa esimerkiksi verkkosivujen toteutus. Työpaikkoja on myös tuotannossa. IT-tuotantotiimi tekee suorittavaa työtä eli hoitaa esimerkiksi asiakastukea, ylläpitoa, ohjelmointia ja erilaisia suunnittelutöitä, kuten web-suunnittelua tai pelisuunnittelua. Myös tuotannon johdossa on toki IT-alan asiantuntijoita. IT-tiimi tarvitsee johtajan, joka pitää langat käsissään. Johdon tehtäviin kuuluvat muun muassa tuotejohtaminen, tutkimus, tuotekehitys ja laadun seuraaminen. IT-tiimin lisäksi tarvitaan tietysti myös esimerkiksi myynti-, markkinointi- ja asiakaspalveluväkeä.

Koulutus ja työllisyystilanne Suomessa

IT-alan työpaikkoihin voi yleensä hakea melko monenlaisella koulutuksella, mutta teknistä osaamista yleensä vaaditaan. Koulutusta tärkeämpää ovat ammatilliset näytöt ja työntekijän aiempi kokemus alalta. Ammattikoulun datanomi, ammattikorkeakoulun tradenomi tai yliopistosta valmistunut tekniikan kandidaatti voivatkin siis toimia samoissa tehtävissä.Ala työllistää Suomessa noin 50 000 henkilöä (teknologiateollisuus kokonaisuudessaan noin 280 000), minkä lisäksi ulkomailla työntekijöitä on noin 15 000. Alan työllisyysnäkymät ovat hyvät ja rekrytointitarpeena pidetään noin 9 500 työntekijää vuosittain. Erityisesti ammatillisen tutkinnon suorittaneiden työllistymismahdollisuudet nähdään erityisen hyvinä.