Informaatioteknologia

Informaatioteknologia, IT, tietotekniikka ja ATK tarkoittavat tietojen muokkaamista, tallentamista, siirtämistä tai hakemista tietokoneiden ja digitaalisen tietoliikenteen avulla. Nykyään informaatioteknologia vaikuttaa näkyvästi tai näkymättömästi lähes jokaisen ihmisen päivittäiseen elämään.Informaatioteknologian kehitystä on aikojen saatossa muokannut merkittävästi muun muassa elinkeinoelämän tarpeet. Tietotekniikkaa pidetään helposti jonakin uutena ja modernina, mutta todellisuudessa sen juuret ulottuvat aina 1800 -luvun loppupuolelle, jolloin kehitettiin ensimmäiset reikäkortit ja koneet niille – samoihin aikoihin suoritettiin muun muassa väestönlaskenta Yhdysvalloissa. 1940- luvulla kehitettiin ensimmäiset laskukoneet.Ensimmäiset, niin sanotut ensimmäisen sukupolven tietokoneet olivat niin suuria, että ne sijaitsivat omissa erityisissä konesaleissaan. Toisen sukupolven tietokoneet 1970 -luvulla pystyttiin siirtämään jo toimistoihin. ”Tavallisten” ihmisten käyttöön tietokoneet siirtyivät 80 -luvulla, kun syntyivät kolmannen sukupolven tietokoneet eli PC:t (suom. henkilökohtainen tietokone). Neljäs sukupolvi syntyi paikallisverkkojen myötä, kun tietokoneita alettiin käyttää myös yritysten sisäiseen kommunikointiin. Viides sukupolvi toi mukanaan 90 -luvun alussa internetin ja gsm -puhelimet, jotka nostivat informaatioteknologian aivan uudelle tasolle.Yrityksistä muun muassa IBM on ollut mukana koko tietokoneiden historian ajan. 90 -luvulla informaatioteknologian huipulle nousivat Intel ja Microsoft – Intel vastasi prosessoreista ja Microsoft puolestaan käyttöjärjestelmistä. Yhdessä nämä kaksi ovat muokanneet toimillaan huomattavasti koko teollisuutta.Nykyään suuri osa ihmisistä kantaa mukanaan erilaisia tietoteknisiä laitteita sekä niiden vaatimia tietoliikenneyhteyksiä. Myös kodeissa tietokonesuorittimia on valtavia määriä muun muassa televisioissa, autoissa, kännyköissä sekä erilaisissa kodinkoneissa kuten jääkaapeissa ja uuneissa. Tällä hetkellä n. 95 % suomalaisista on laajakaistapalvelun tavoitettavissa; liittymiä on maassa yli 1,3 miljoonaa. Suomalaisista 15–74 -vuotiaista lähes 80 % käyttää (tai on ainakin joskus käyttänyt) internetiä.