IT- ammattilaisten etuja

IT -ala ei ole ollenkaan huono uravalinta, sillä ammattiin liittyy monia hyviä puolia. Monesti tietotekniikkayrityksissä työskentelevillä on esimerkiksi mahdollisuus työskennellä kotoa käsin. Osa firmojen työntekijöistä ja etenkin yksityisyrittäjistä työskentelee täysipäiväisesti kotoa käsin, sillä usein it -alan ammattilaisen työn kannalta on yhdentekevää, missä työtä tehdään (esim. ohjelmointi). Samasta syystä myös normaalisti toimistolla työskentelevillä on usein mahdollisuus saada silloin tällöin niin sanottuja home office -päiviä, jolloin he tekevät töitä kotona. Myös työaika on usein joustava.Tietotekniikka -alan työtä voi lisäksi tehdä ympäri maailman, sillä monesti englanninkielen taito on alan yrityksissä riittävä. Esimerkiksi useimmissa ohjelmointiyrityksissä eri puolilla maailman kielenä käytetään englantia paikallisen kielen sijasta, jolloin myös ulkomaalaisen on helppo työskennellä työyhteisössä. Lisäksi työn pääperiaatteet ovat samat missä tahansa maassa työtä tehdäänkin, eikä paikalliset työtavat vaihtele samalla tavalla kuin monilla muilla toimialoilla. Myös työllistyminen on helpompaa, koska tietotekniikan ammattilaisten osaamista tarvitaan suuressa osassa eri alojen yrityksistä. Tällä hetkellä suuri osa alan opiskelijoista pääsee vakituiseen työsuhteeseen heti valmistuttuaan. Myös tulevaisuus näyttää työllistymisen kannalta hyvältä, sillä tietotekniikkaa hyödynnetään tulevaisuudessa koko ajan enemmän kaikilla toimialoilla tuottavuuden, palveluiden ja tuotteiden parantamiseksi.IT -ala on myös melko laaja, eikä työhön siten helposti kyllästy -tai kyllästyttyään yhteen osa- alueeseen, voi melko helposti vaihtaa toisenlaiseen tehtävään alan sisällä. Tietotekniikan insinööri voi toimia esimerkiksi ohjelmointi-, ylläpito- tai markkinointitehtävissä, tietotekniikka- tai energia- alan suunnittelussa, vientiyritysten kansainvälisissä tehtävissä tai yrittäjänä. Myöskään palkkaus IT -alalla ei ole huono; Suomessa vastavalmistuneen insinöörin palkka vaihtelee yleensä 2500 -3000 euron välillä ja nousee työssäolovuosien myötä. Lisäksi työntekijällä on usein mahdollisuus hyviin työsuhde- etuihin. Moni IT -alan yritys tarjoaa työntekijöilleen esimerkiksi työsuhdetietokoneen ja -puhelimen sekä lounasseteleitä. Pääsääntöisesti istumatyötä tekevien työntekijöidensä kunnosta välittävät työnantajat tarjoavat alaisilleen myös laadukkaan työterveyshuollon sekä liikuntaseteleitä kannustimena liikunnan harrastamiseen.