IT -alan opiskelu Suomessa

Informaatioteknologiaa/ tietotekniikkaa voi opiskella Suomessa erilaisilla nimikkeillä niin ammattikorkeakouluissa kuin yliopistojen luonnontieteellisissä tiedekunnissakin. Opiskelut voi keskittää esimerkiksi tietojenkäsittelyyn, pelialalle tai tieto- ja viestintätekniikkaan.Tietojenkäsittelytiede sitoutuu usein läheisesti myös moniin muihin tieteenaloihin kuten matematiikkaan, kauppatieteisiin ja organisaatiotutkimukseen, joskin se voidaan rajata koskemaan esimerkiksi ainoastaan digitaalitekniikkaa, automaatiotekniikkaa tai tietoliikennetekniikkaa. Tämän sivuston kohdasta ”IT- ammattilaisten etuja” voi lukea it -alan opiskelun ja alalla työskentelyn hyödyistä.Monet eri ammattikorkeakoulut tarjoavat mahdollisuuden opiskella informaatioteknologiaa. Pelialasta kiinnostuneet voivat opiskella esimerkiksi Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa Kuopiossa (Degree Programme in Game Design) tai Kajaanin ammattikorkeakoulussa (Tietojenkäsittelyn koulutus /peliala). Tieto- ja viestintätekniikan koulutusta on tarjolla muun muassa Kokkolan Centria- ammattikorkeakoulussa, Riihimäellä Hämeen ammattikorkeakoulussa, Porissa Satakunnan ammattikorkeakoulussa, pääkaupunkiseudulla Metropolia -ammattikorkeakoulussa sekä Porin- ja Kajaanin ammattikorkeakouluissa. Tietojenkäsittelyä voi opiskella ammattikorkeakouluissa muun muassa Hämeenlinnassa, Kajaanissa, Helsingissä, Porissa ja Mikkelissä. Englanninkielistä koulutusta (Degree Programme in Information Technology) tarjoaa Espoon Metropolia- ammattikorkeakoulu, Kokkolan Centria- ammattikorkeakoulu sekä Mikkelin ammattikorkeakoulu. Helsingin Haaga- Helia- ammattikorkeakoulussa on tarjolla lisäksi Business Information Technology -koulutusohjelma.Myös useimmissa Suomen Yliopistoissa on mahdollista opiskella informaatioteknologiaa. Aalto -yliopistossa on esimerkiksi tarjolla kaksi eri pääainevaihtoehtoa; automaatio- ja systeemitekniikka tai informaatioteknologia. Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian laitoksella voi opiskella joko tietotekniikkaa tai tietojenkäsittelytieteitä. Helsingin yliopisto tarjoaa laajalti erilaisia erikoistumislinjoja kuten algoritminen bioinformatiikka, ohjelmistojärjestelmät sekä hajautetut järjestelmät ja tietoliikenne. Oulun yliopisto tarjoaa maisteriopintojen suuntautumisvaihtoehdoiksi joko tietojärjestelmät tai ohjelmistotuotannon. Itä-Suomen yliopistossa tietojenkäsittelytieteiden opiskelijat voivat suuntautua maisteriopinnoissaan joko kehitys- ja opetusteknologiaan, ohjelmistotekniikkaan tai älykkääseen medialaskentaan. Vaasan yliopiston tietotekniikan ja tuotantotalouden koulutusohjelmassa voi suuntautua kandidaatin tutkinnossa tietotekniikkaan tai tuotantotalouteen, maisterin tutkinnossa tietotekniikkaan, tekniseen viestintään tai industrial managementiin (engl.). Lisäksi tietotekniikkaa voi opiskella Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietotekniikan osastolla, Tampereen yliopiston informaatiotieteiden yksikössä sekä Tampereen teknillisen yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnassa. Ruotsinkielistä opetusta tarjoaa Åbo Akademin institutionen för informationsteknologi.