Toimivat nettisivut IT-alan yritykselle

IT-alan yrityksen nettisivujen luomista koskevat samat perussäännöt kuin muidenkin nettisivujen luomista, joten vinkkejä voi hakea myös muiden alojen hyvin toimivilta nettisivuilta. Mikäli budjetti sallii, kannattanee nettisivujen suunnittelussa ja luomisessa käyttää ammattilaisten apua. Web-sivuja tekeviä yrityksiä on tarjolla runsaasti, ja heidän kokemuksensa takaa toimivat ja ennen kaikkea asiakasystävälliset sivut. Tästä artikkelista saa kuitenkin muutamia perusvinkkejä, jotka kannattaa ottaa huomioon nettisivuja suunniteltaessa ja tehdessä.Nettisivut tehdään yleensä enemmän tai vähemmän asiakkaita varten, joten asiakaslähtöisyys tulee pitää mielessä koko prosessin ajan. Ihmiset ovat yleensä melko yksimielisiä hyvien nettisivujen ominaisuuksista. Ensiarvoisen tärkeää on, että sivuilta löytää helposti etsimänsä, joten sivujen rakenteen tulisi olla selkeä ja looginen. Tarvittavan tiedon ei tulisi näin ikään olla myöskään kovin monen klikkauksen takana. Otsikointi on myös erittäin tärkeää niin hakukoneoptimoinnin kuin sivuston käyttäjänkin kannalta. Asiasisältö kannattaa ryhmitellä loogisesti niin, että esimerkiksi yrityksen tarjoamat palvelut löytyvät yhdestä valikosta, yhteystiedot omastaan ja niin edelleen. Tekstiosuuksia ei kannata venyttää turhan pitkiksi, jotta lukeminen pysyisi helppona ja nopeana – samoin kielen tulee olla huoliteltua. Kielessä kannattaa myös välttää sellaista ammattisanastoa, jonka ymmärtäminen saattaa tuottaa vaikeuksia asiakkaalle tai ainakin hidastaa tekstin lukemista ja ymmärtämistä merkittävästi.Myöskään sivuston ulkoasun roolia ei tule vähätellä, sillä on selvää, että miellyttävän näköinen sivusto on houkuttelevampaa luettavaa kuin ulkoasultaan tylsä ja kuivahko sivusto. Ulkoasussa kannattaa huomioida muun muassa väritys, jonka tulisi olla mielenkiintoinen ja ihmissilmää viehättävä, mutta toisaalta tarpeeksi hillitty. Liiallista kuvien käyttöä kannattanee välttää tekstin kanssa yhtä aikaa esitettynä; niille kannattaa ennemmin luoda oma paikkansa. Pieniä tai taustalla olevia, lukemista häiritsemättömiä kuvia voi toki käyttää piristämään sivuston yleisilmettä. Esimerkiksi Medium.comin ulkoasu on hyvin hillitty ja asiallinen, mutta samaan aikaan sopivasti väritetty erilaisilla kuvilla.Nettisivuja suunniteltaessa kannattaa hyödyntää jo olemassa olevia verkkosivustoja. Vierailemalla muilla oman tai muiden alojen sivuilla huomaa helposti, mikä toimii ja mikä ei. Esimerkkejä hyvin toimivista nettisivuista on runsaasti, mutta esimerkiksi Mötley Denimin sivut ovat hyvin toteutetut. Sivuston rakenne on yksinkertainen ja selkeä, jolloin asiakas löytää helposti etsimänsä. Etusivulta löytyy selkeästi jäsenneltynä kaikki asiakkaan ensikädessä tarvitsema informaatio. Sivun ulkonäkö on miellyttävän hillitty ja mielenkiintoinen, muttei vie millään tavalla huomiota itse asialta.